Akcjonariusze

Akcjonariusze

Zarząd BiaVita Polska S.A. zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BiaVita Polska S.A. na dzień 11.09.2020r.

 

Plik do pobrania:

  1. ZWZA BiaVita Polska SA – ogłoszenie o zwołaniu w MSiG 17_08_2020