Akcjonariusze

Akcjonariusze

Poniżej został zamieszczony Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy BiaVita Polska S.A., zwołanego na 17.01.2020, godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

 

Plik do pobrania:

Porządek obrad NWZA BiaVita Polska SA … 01 2020 – MSiG