Akcjonariusze

Akcjonariusze

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 3 z 5.

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 2 z 5.

 

Zarząd spółki BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS po numerem 0000634779 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 1 z 5.