Akcjonariusze

Ogłoszenie Nr 2/2023 Zarządu BiaVita Polska S.A. z dnia 13 czerwca 2023r.

Ogłoszenie Zarządu BiaVita Polska

Data publikacji: Białystok, 13.06.2023r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BiaVita Polska S.A. na dzień 22.06.2023r.

Zwołanie ZWZA 22 czerwca 2023 – ogłoszenie w MSiG
ZWZA BiaVita Polska SA 22.06.2023 – porządek obrad

Data publikacji: Białystok, 31.05.2023r.

 

Ogłoszenie Nr 1/2023 Zarządu BiaVita Polska S.A. z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie_Nr_1_2023

Data publikacji: Białystok, 17.04.2023r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BiaVita Polska S.A. na dzień 08.11.2022r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy 8.11.2022 – zwołanie

Data publikacji: Białystok, 17.10.2022r.

 

Informacja o zmianie adresu siedziby Spółki BiaVita Polska S.A.

BiaVita Polska SA – informacja o zmianie siedziby

Data publikacji: Białystok, 15.06.2022r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BiaVita Polska S.A. na dzień 12.05.2022r.

MSiG – ogłoszenie o ZWZA BiaVita Polska SA na 12 05 2022

Data publikacji: Białystok, 19.04.2022r.

 

 

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”), publikuje do wiadomości Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BiaVita Polska S.A., zwołanego na dzień 21.06.2021r.

ZWZA BiaVita Polska SA 21.06.2021 – porządek obrad

Data publikacji: Białystok, 24.05.2021r.

 

Ogłoszenie Nr 1/2020 Zarządu BiaVita Polska S.A., z dnia 9 grudnia 2020r.

OGŁOSZENIE NR 1 – 2020 – sprzedaż akcji – w wersji do pobrania

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 5 z 5.

Data publikacji: Białystok, 24.12.2020r.

 

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 4 z 5.

Data publikacji: Białystok, 03.12.2020r.

 

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 3 z 5.

Data publikacji: Białystok, 12.11.2020r.

 

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000634779) („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 2 z 5.

Data publikacji: Białystok, 21.10.2020r.

 

Zarząd spółki BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS po numerem 0000634779 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w celu dematerializacji dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-13.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest dokonywane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) i jest wezwaniem 1 z 5.

Data publikacji: Białystok, 30.09.2020r.

 

Obowiązek informacyjny dla Akcjonariuszy w wersji do pobrania: obowiązek informacyjny