Kontakt

BiaVita Polska S.A.
ul. Bitwy Białostockiej 7
15-102 Białystok
tel.: (+ 48) 85 653 02 80
tel./fax: (+48) 85 654 24 52

NIP 542 020 22 79
REGON 000659414
KRS 0000634779

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 5.999.999 PLN.

Prezes Zarządu – Andrzej Wójcik

 

Wiceprezes Zarządu – Mariusz Piasecki

Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów – Renata Mieczkowska-Lewoc
r.mieczkowska@biavita.pl

Zastępca Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów – Dariusz Michalak
d.michalak@biavita.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów
Paula Zdancewicz
marketing@biavita.pl  tel.: (+48) 606 795 155

Recepcja Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów
Kierownik recepcji – Alicja Lewoc
a.lewoc@biavita.pl

Sekretariat
sekretariat@biavita.pl tel.: (+48) 85 653 02 80

Dział finansowo-księgowy
ksiegowosc@biavita.pl tel.: (+48) 85 654 22 04

Dział techniczny
techniczny@biavita.pl tel./fax: (+48) 85 654 24 52

Dział kadr i administracji
kadry@biavita.pl