Kontakt

BiaVita Polska S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14
15-097 Białystok
tel.: (+ 48) 85 653 02 80
tel./fax: (+48) 85 654 24 52

NIP 542 020 22 79
REGON 000659414
KRS 0000634779

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 5.999.999 PLN.

Prezes Zarządu – Lech Fronckiel
l.fronckiel@biavita.pl

Dyrektor Operacyjny Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów – Anna Borowska
a.borowska@biavita.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów
Paula Zdancewicz
marketing@biavita.pl  tel.: (+48) 606 795 155
Alicja Lewoc
a.lewoc@biavita.pl

Sekretariat
sekretariat@biavita.pl tel.: (+48) 85 653 02 80

Dział usług
uslugi@biavita.pl tel./fax: (+48) 654 24 52

Dział finansowo-księgowy
ksiegowosc@biavita.pl tel.: (+48) 654 22 04

Dział techniczny
techniczny@biavita.pl tel./fax: (+48) 85 654 24 52

Radca prawny
radcaprawny@biavita.pl

Dział kadr i administracji
kadry@biavita.pl