O spółce

Nasza geneza sięga roku 1976, kiedy to 9 stycznia 1976 r. Zarządzeniem Nr 2/Or Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zostało utworzone Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa.
Przedmiotem jego działalności było świadczenie usług socjalnych i bytowych na rzecz pracowników przedsiębiorstw, w jednostkach organizacyjnych Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa. Układ organizacyjny przedsiębiorstwa obejmował Zarząd i jednostki nieprowadzące własnego rozrachunku gospodarczego.
W przedsiębiorstwie funkcjonowały następujące jednostki:

 • 19 hoteli pracowniczych,
 • 17 stołówek,
 • dom kultury,
 • klub sportowy Jagiellonia,
 • 3 ośrodki wypoczynkowe – 2 w Augustowie i 1 w Balikach k/Łomży,
 • 13 kiosków pracowniczych – bufetów.

Zmiana sytuacji rynkowej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w zasadniczy sposób przekierowała cele, dla jakich zostały utworzone przedsiębiorstwa, takie jak BPUSB. Upadły duże kombinaty budowlane, wraz z nimi straciły rację bytu hotele pracownicze i stołówki.
Skończył się popyt na kolonie i wczasy świadczone pracownikom tych zakładów.

Po tych zmianach, od roku 2007 funkcjonowały następujące jednostki:

 • 3 zajazdy: Budowlani i Iga w Białymstoku oraz Zacisze w Łomży,
 • BPUSB NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Budowlani w Augustowie,
 • budynek usługowy – Przychodnia w Białymstoku,
 • budynek handlowo – usługowy w Białymstoku.

W roku 2009 BPUSB zostało sprywatyzowane, nowym właścicielem została Spółka PUHIT S.A. W tym również roku BPUSB zmieniło nazwę na Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych, pozostawiając pod swoim władaniem ww. jednostki. Stałe zmiany sytuacji branżowej i ciągły wzrost ilości konkurencyjnych spółek, doprowadziły do podjęcia decyzji w 2013, o zmianie nazwy firmy na BiaVita Polska Sp. z o. o.” W roku 2016 Spółka przekształciła się w Spółkę Akcyjną.
Istotne zmiany zachodzą również w istniejącym sanatorium, które zmieniło brending oraz nazwę na Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów. Placówka ta przygotowuje się do imponującej rozbudowy wraz z poszerzeniem profili leczniczych i zwiększeniem bazy pobytowo-zabiegowej. Zmiany obejmują także stałe podnoszenie jakości usług sanatoryjnych, rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty dla coraz bardziej wymagających kuracjuszy, których zadowolenie z pobytu i skuteczności zabiegów jest dla nas najistotniejszym celem.

Obecnie w Zarządzie Spółki Akcyjnej BiaVita Polska zasiadają:

Andrzej Wójcik –  Prezes Zarządu

Absolwent rocznego programu Executive Development przy Canadian International Management Institute oraz studiów podyplomowych Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie – Zarządzania Wartością Spółki. Doświadczenie w dziedzinie biznesu i nowoczesnego zarządzania zdobył poprzez kierowanie obszarami marketingu i rozwoju różnych firm na rynku polskim. 9 lat spędził w USA gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe w prowadzeniu własnej firmy. Wykształcenie menadżerskie uzyskał w Polsce i USA.

Mariusz Piasecki – Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Rozwoju, od 2007 roku w SATORIA Group S.A. Od 2017 roku Dyrektor ds. Inwestycji i Remontów w Spółce zależnej Polskie Projekty Inwestycyjne Sp.  z o.o. SKA.   W latach 2016-2017 Członek Zarządu BiaVita Polska S.A. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, o specjalnościach : zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie zdobył pracując w koncernach zachodnich, w których był uczestnikiem wielu korporacyjnych programów szkoleniowych kształtujących kompetencje sprzedażowe, interpersonalne i zarządzania projektami.

 

Rada Nadzorcza Spółki:

 • Danuta Grażyna Skalska – Przewodnicząca RN
 • Andrzej Kozłowski – Wiceprzewodniczący RN
 • Marta Kuniszyk – Członek RN

BiaVita Polska S.A. należy do Grupy Kapitałowej SATORIA Group, w której skład wchodzą również:

 • Satoria Group S.A.
 • Vision Hotel Management Sp. z o.o.
 • BiaVita Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna
 • Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o.

Satoria Group S. A. jest spółką istniejącą od roku 1955. Z poprzednio znanej pod nazwą PUHIT S.A. – Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych, została przemianowana w roku 2012.
Słowo Satori oznacza oświecenie i samourzeczywistnienie oraz nawiązuje do słowa Victoria – zwycięstwo, które w połączeniu z realizacją wyznaczonych celów, ukazuje otwartość oraz dążenie do własnego rozwoju.
Spółka SATORIA Group S.A. posiada udziały i akcje w wyspecjalizowanych podmiotach, które świadczą usługi hotelarsko-konferencyjne, zarządzają obiektami hotelowymi, a także wynajmują powierzchnie biurowe.
Grupa Kapitałowa SATORIA Group zarządza 7 własnymi hotelami klasy biznes i klasy turystycznej działającymi pod markami Best Western, START hotel, RT Hotels w Warszawie i Krakowie.