Aktualności

Zapytanie ofertowe Nr 01/POPW/2016 3 listopada 2016

Zapytanie ofertowe Nr 01/POPW/2016
W związku z realizowanym projektem pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Przedsiębiorstwo BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń i aparatury służącej wprowadzeniu na rynek usługi kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda.

Pliki do pobrania:
Pytania i wyjaśnienia:
1. Czy zamawiający dopuści defibrylator :
Ad. 7. Z ekranem 7` TFT LCD o wysokiej rozdzielczości ?
Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian w przedstawionej specyfikacji technicznej.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie dokładnej daty do kiedy można zadawać pytania oraz jaki czas przewiduje Zamawiający na udzielenie odpowiedzi. Informacje te są niezbędne do prawidłowego złożenia oferty z uwzględnieniem wyjaśnień Zamawiającego oraz złożeniem oferty w terminie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie termin do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę na dwa dni robocze.
Pytania można zadawać do dnia 30.11.2016 r. (środa). Ostatnia odpowiedź zostanie udzielona w dniu 2.12.2016 r. (piątek).
Termin składania ofert to 5.12.2016 r. (poniedziałek).

Poz. III Wanna do kąpieli perełkowej
Czy zamawiający dopuści wanny do kąpieli perełkowej z 114 dyszami ale za to z regulacją kierunku wypływu strumienia wody.
Dysze w ilości opisanej w zapytaniu nie posiadają takiej możliwości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści wanny do kąpieli perełkowej z mniejszą ilością dysz, niż przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuści wanny do kąpieli perełkowej z 25 punktami świetlnymi do chromatoterapii?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści wanny do kąpieli perełkowej z mniejszą ilością punktów świetlnych do chromatoterapii, niż przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Poz. IV Zestaw do magnetoterapii
Czy zamawiający dopuści urządzenie i regulacji częstotliwości pola od 5Hz do tak jak w zapytaniu ofertowym 100Hz?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści urządzenia o innej regulacji częstotliwości pola niż przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwoma miejscowymi sztywnymi aplikatorami o średnicy 15cm zamiast dwoma aplikatorami miękkimi?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści urządzenia z dwoma miejscowymi sztywnymi aplikatorami o średnicy 15cm zamiast dwoma aplikatorami miękkimi. Oferenta obowiązuje spełnienie wymagań ujętych w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Poz. IX Holter
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie systemu Holtera EKG bez odbiornika sygnału podczerwieni IRDA. W oferowanym systemie zapis danych EKG odbywa się na wymiennej karcie pamięci SD, która jest odczytywana bezpośrednio w systemie komputerowym bez dodatkowych połączeń pośrednich.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza Holter EKG bez odbiornika sygnału podczerwieni IRDA, ale z możliwością zapisu danych na wymiennej karcie pamięci SD. Pozostałe wymagania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.

Poz. XIV Zestaw do treningu interwałowego
Prosimy o doprecyzowanie czy w skład zestawu do treningu interwałowego mają wchodzić wyłącznie przedstawione pozycje 1-14 czy również inne urządzenia peryferyjne jak np. ergometry czy bieżnie.
Odpowiedź Zamawiającego:
W skład zestawu do treningu interwałowego przedstawionego w pozycji XIV w punktach 1-14, ma wchodzić wyłącznie wyposażenie zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.

Poz. X Bieżnie medyczne
1.Czy zamawiający odstąpi od wymogu: poręcze na całej długości bieżni regulowana na wysokość i szerokość i dopuści poręcze stałe o konstrukcji dwupoziomowej, zapewniającej trening dla dorosłych jak i dla dzieci
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu przedstawionego w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

2. Czy zamawiający dopuści wymiary powierzchni biegowej co najmniej 160cm x 56cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści innych wymiarów powierzchni biegowej niż przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

3. Czy zamawiający odstąpi od wymogu „Bieg wsteczny pracy pasa”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu biegu wstecznego pracy pasa. Bieżnia musi spełniać wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

4. Czy zamawiający dopuści wielowarstwowy, antypoślizgowy i antystatyczny pas biegowy składający się z ok. 60 warstw gumowych sprasowanych pod dużym ciśnieniem? Naszym zdaniem „60 oddzielnych gumowych elementów” jest błędem pisarskim.
Odpowiedź Zamawiającego:.
„60 oddzielnych gumowych elementów” nie jest błędem pisarskim. Zamawiający wymaga, aby bieżnia spełniała wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowana bieżnia posiadała automatyczny system do wyrównywania pasa, który eliminuje możliwość przemieszczania się pasa, zapobiegania ruchom bocznym i pochłania wstrząsy dzięki zamontowanym amortyzatorom? Rozwiązanie takie pozwoli na komfortową obsługę bieżni oraz pozwoli zminimalizować obciążenie uderzeniowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, aby bieżnia spełniała wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Bieżnia musi być wyrobem medycznym z certyfikatem CE.

Poz. I Echokardiograf
Pytanie dot.pkt.2
Zamawiający wymaga:

Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia.

Opisany przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu aparat, z wymaganym monitorem min. 21”, może zostać dostarczony z monitorem gdzie rzeczywisty obraz USG zajmuje około 1/3 (33,3%)powierzchni monitora.
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że nie jest ważne jak duży fizycznie jest monitor, istotna jest wielkość pola, na którym pokazywany jest obraz USG, a nie wymiary całego monitora.

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci monitora o wielkości 19 cali , na którym obraz USG zajmuje około 54% powierzchni monitora.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot.pkt.3
Zamawiający wymaga:

Panel sterowania regulowany w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości regulowania panelu w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora.

Ta funkcjonalność została zastąpiona (zrekompensowana) umieszczeniem aparatu na 4 skrętnych kołach, co umożliwia dowolne ustawienie aparatu względem pacjenta.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot.pkt.4
Zamawiający wymaga:

Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych.

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w 10,4” ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści aparatu wyposażonego w ekran mniejszy niż 12”. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot.pkt.6
Zamawiający wymaga:

Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 4 000 000.

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w 221 776 niezależnych kanałów odbiorczych, a nie cyfrowych.
Producenci w różny sposób liczą ilość kanałów odbiorczych i tej samej klasy aparaty mogą mieć różną wartość kanałów odbiorczych.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zmiany ilości i rodzaju kanałów odbiorczych. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot.pkt.8
Zamawiający wymaga:

Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatorów

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w rozwiązanie równoważne w 9 ustawień trybu LGC.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt.12
Zamawiający wymaga:

Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2500 obrazów/s

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający prędkość odświeżania (Frame rate) wynoszący 500 obrazów/sek.?
Stosowanie nowoczesnych metod przetwarzania obrazu powoduje, że te wielkości nie są porównywalne. Tylko w starych typach aparatów maksymalna prędkość odświeżania miała zasadnicze znaczenie. W dobie cyfrowej obróbki obrazu bardziej istotna jest wynikowa jakość obrazu. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot.pkt.13
Zamawiający wymaga:

Dynamika systemu min. 320 dB

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w dynamikę systemu 265 dB. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 16
Zamawiający wymaga:

Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 40 minut i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 25s.

Czy zamawiający dopuści aparat bez wbudowanego akumulatora, ale z możliwością uśpienia aparatu na min. 40 minut i wybudzenie go w czasie 40s.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt.18
Zamawiający wymaga:

Tryb 2D: Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w równoważne rozwiązanie w postaci automatycznego wzmocnienia TGC przy zmianie parametru głębokości lub częstotliwości pracy.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 19
Zamawiający wymaga:

Tryb M: Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 40 s.,obrazowanie kolor Doppler w M –mode, anatomiczny M-mode.

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający Tryb M: Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 30 s.,obrazowanie kolor Doppler w M –mode, anatomiczny M-mode.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 24
Zamawiający wymaga:

Głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych: częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz, ilość elementów min. 160, długość płaszczyzny skanowania max. 40 mm.

Czy Zamawiający mając na uwadze zakup aparatu wysokiej klasy, nie uważa by głowica liniowa powinna mieć min. 190 elementów. Wszystkie firmy oferujące aparaty klasy Premium mają na wyposażeniu głowice tej wartości.

Prosimy więc o zmianę parametru na:

Głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych: częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz, ilość elementów min. 190, długość płaszczyzny skanowania max. 40 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w specyfikacji wskazał minimalną ilość elementów 160 i nie wprowadza zaproponowanej zmiany parametru. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 24
Zamawiający wymaga:

Głowica convex do badan jamy brzusznej: zakres częstotliwość pracy min. od 1 do 5 MHz, ilość elementów min. 160, kąt pola skanowania min. 95°

Czy Zamawiający dopuści głowicę convex do jamy brzusznej o zakresie częstotliwości pracy min. Od 1,5 do 6 MHz, ilości elementów 193, kąt pola skanowania 70 °
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 25
Zamawiający wymaga:

Możliwość rozbudowy: głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych, zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz., ilość elementów min. 2500, tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler,

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o głowicę do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych z elektronicznym sterowaniem odchylenia wiązki.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 29
Zamawiający wymaga:

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie.

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w równoważne rozwiązanie zaawansowanego systemu do analizy Speckle Tracking – z możliwością podziału na wsierdzie i nasierdzie z oddzielną analizą poszczególnych segmentów.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 32
Zamawiający wymaga:

Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex. Możliwość uzyskania min. 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o funkcję elastografii (Share Wave).
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 33
Zamawiający wymaga:

Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o bardzo kosztowną opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET.
Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. pkt. 31
Zamawiający wymaga:

Możliwość rozbudowy o Funkcję obrazowania do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości I lokalizacji zmiany na głowicach liniowych.

Czy Zamawiający nie uważa, że aparat powinien posiadać Funkcję obrazowania do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości I lokalizacji zmiany na głowicach liniowych, convex oraz endocavity.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści zaproponowanej zmiany. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie1: dotyczy pakietu 3 wanna do kąpieli perełkowej
Czy zamawiający odpuści wannę spełniającą wszystkie opisane wymogi ze sterowaniem za pomocą kolorowego panelu sterowania z wyświetlaczem LCD?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści wanny z kolorowym panelem sterowania i wyświetlaczem LCD. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytanie2: dotyczy pakietu 6 wideokapilaroskop
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowanie zamiast kapilaroskopu opisanego w zapytaniu urządzenia o następujących parametrach:
1. OKULARY z powiększeniem WF16x/14/ WF 20
2. OSŁONKA OKULARU
3. GŁOWICA z systemem optycznym: Greenough, korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu, zakres zoom 8:1, zakres powiększeń 6,3x … 50x (bez optyki czołowej), z wyposażeniem dodatkowym niezawartym w dostawie min. 1,9x … 250x, śruba zmiany powiększeń z funkcją „click-stop” (wyłączaną przez użytkownika), pole widzenia w konfiguracji bez dodatkowej optyki, z okularami 23 mm od 4,6mm do 36,8 mm, z wyposażeniem opcjonalnym co najmniej: od 1,0mm do 122,7mm, maksymalna rozdzielczość 450 Lp/mm, tubus binokularowy, kąt nachylenia 35°, regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55… 75 mm powiększenie 10x, pole widzenia 23 mm, z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach”
4. STATYW typu Track z obustronną regulacją ostrości za pomocą śrub mikro/makro
5. STOLIK DO STATYWU: Wymiary: 117x130x22mm
6. SOCZEWKA 2.0x, planapochromatyczna (bez dystorsji, baryłkowatości, aberracji chromatycznej), powiększenie 2,0x, odległość robocza 35 mm
7. ANALIZATOR OBROTOWY M49/52
8. POKROWIEC antystatyczny
9. POLARYZATOR DO KOLIMATORA d=6 mm (D)
10. KOLIMATOR d=6 mm
11. ŚWIATŁOWÓD: typu wąsy, 1500-90°, 2x 4.5/620 mm samonośny
12. OŚWIETLACZ CL 6000 LED (D):
13. min. 50,000 godzin pracy przy stopniu jasności 70%
14. kontrola intensywności oraz pamięć 6 ustawień jasności za pomocą pokrętła. parametry wyświetlane na LCD
15. 10 mm uchwyt z czujnikiem do różnych światłowodów
16. slot na filtry dla 2 zamontowanych filtrów o wymiarach 35x26x4 mm z funkcją łatwego otwierania
17. max. 70W szeroko-zakresowy zasilacz, cichy wentylator
18. 2.5 mm gniazdo do kontrolera nożnego [opcja] 19. Rozmiary: 241x192x118 mm, waga 3.1 kg
20. Aparat do robienia zdjęć z możliwością filmowania
„Matryca CMOS 20,2 MP o pełnej klatce: pełnoklatkowa matryca CMOS (20 MP), zaawansowany procesor obrazu DIGIC 5+. Zapewniający bardzo szczegółowe i wyraziste zdjęcia. Kolory muszą być wiernie odwzorowywane, a gradacja tonalna – płynna i naturalna.
* możliwość praca w słabym świetle, czułość w zakresie od ISO 100 do ISO 25600 (z możliwością rozszerzenia do L:50, H1:51200, H2:102400),
* możliwość łatwego kadrowanie ujęć, możliwość pracy intuicyjnej. Ekran LCD Clear View II (1,04 mln punktów, 7,6 cm (3 cale)) możliwość fotografowania i filmowanie (Full HD) w trybie Live View.
* funkcje w trybie HDR
* wbudowane Wi-Fi
* Możliwość nagrywanie filmów Full HD o rozdzielczości co
21. Urządzenie cyfrowe służące do obrazowania naczyń krwionośnych w wale paznokciowym
Rozdzielczość 1,3 mPix, Optyka pozwalająca na uzyskanie powiększenia od 20x do 200x, polaryzacja, wymienne końcówki z wyżłobieniem na palec, ułatwiające prawidłową pozycję kapilaroskopu w trakcie badania. Przycisk na obudowie ( Micro touch) umożliwiający zrobienie zdjęcia z poziomu urządzenia, kontroler nożny do robienia zdjęć. Oprogramowanie umożliwiające robienie pomiarów ( bez konieczności kalibracji systemu), robienie zdjęć, nagrywanie filmów, porównywanie zdjęć, zapis z nanoszona adnotacją typu ( dane pacjenta, pomiary, rysunki, adnotacje bezpośrednio na zdjęciu), oprogramowanie w j. polskim, możliwość pracy Kapilaroskopu z urządzeniami mobilnymi typu smartfon tablet itp z systemem Android, certyfikat urządzenia medycznego klasy 1”
22. Komputer: Asus Pro ET2311IUKH-BC015T – Core i3 4130T / 23,0 Full HD / 4 GB / 1000 / Intel HD 4400 / DVD / Windows 8.1 Pro lub 7 Pro / pakiet usług i wysyłka w cenie
23. Profesjonalny program komputerowy do archiwizacji danych i obrazów medycznych z kartoteką pacjentów, przeznaczony jest do ewidencjonowania przebiegu wizyt i badań pacjentów z rozbudowaną bazę danych, w której ożna gromadzić wszystkie wyniki i diagnozy przeglądać historie choroby, rejestrować i archiwizować obrazy (np. z kapilaroskopu). Dodatkowo możliwość wykonania pomiarów planimetrycznych, drukowanie i nagrywanie (na CD/DVD) raportów z wizyt, przeszukiwanie bazy danych według zadanych kryteriów, możliwość ewidencji wizyt, możliwość gromadzenia informacji tekstowej i obrazów i sekwencji wideo.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia opisanego w zapytaniu.

Pytanie 3: dotyczy pakietu 13 zestaw do treningu obwodowego
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o padnie więcej szczegółów i danych technicznych urządzeń, które Zamawiający chciałby zakupić ponieważ obecny opis urządzeń jest bardzo ogólny i nie zawiera żadnych parametrów technicznych, które są istotne w przypadku urządzeń do rehabilitacji. Brak bardziej szczegółowego opisu powoduje, że potencjalni Wykonawcy będą proponować najtańsze rozwiązania dostępne na rynku, ponieważ Zamawiający nie precyzuje w żaden sposób istotnych parametrów technicznych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie zamawianych urządzeń.

Pytanie 4: dotyczy pakietu 14 zestaw do treningu interwałowego
Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej pisząc mata do rehabilitacji o wymiarach 150 x 100 x 185 cm, a powinno być 1,5 x 100 x 185 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Poprawne wymiary maty do rehabilitacji to 1,5 x 100 x 185 cm.

Pytanie 5: dotyczy pakietu 14 zestaw do treningu interwałowego
Czy Zamawiający dopuści drabinkę rehabilitacyjną 250 x 90 cm zamiast drabinki opisanej w specyfikacji?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści drabinkę o wymiarach 250 x 90 cm. Pozostałe parametry zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6: dotyczy pakietu nr 9, Holter EKG
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowanie systemu do długotrwałego zapisu EKG wyposażonego w wyświetlacz OLED w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia i prawidłowego kontaktu elektrod z ciałem pacjenta. Transfer danych z rejestratora do stacji roboczej odbywa się za pomocą karty SD lub kabla USB. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu z wyświetlaczem OLED
i transferem danych z rejestratora do stacji roboczej za pomocą karty SD lub kabla USB. Pozostałe parametry zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7: dotyczy terminu realizacji pakietu 1, 5 i 10
W zawiązku końcem roku 2016, okresem świąt Bożego Narodzenia i tym, że urządzenia w pakietach 1, 5 i 10 są produkowane pod indywidualne zamówienie po za granicami naszego kraju zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu realizacji do 20.01.2017
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wydłużenie terminu realizacji dostawy. Oferenta obowiązują terminy zgodne ze wzorem umowy dostawy.

Pytanie 8: dotyczy terminu realizacji
W związku z dwoma terminami realizacji czy Zamawiający zgadza się na płatność na podstawie faktur częściowych za zrealizowany przedmiot zamówienia w przypadku gdy jeden wykonawca złoży ofertę na przedmiot zamówienia z terminem realizacji do 20.12.2016 i 20.01.2017?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na płatność faktur częściowych. Zgodnie ze wzorem umowy dostawy, płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Faktura VAT może zostać wystawiona dopiero po podpisaniu przez obie Strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2 ust. 4 i z przeszkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w §4 ust. 2 wzoru umowy dostawy.

Pytanie 9: dotyczy projektu umowy §6 pkt 2
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z 0,5% na 0,1%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej. Oferenta obowiązują stawki i zapisy ze wzoru umowy dostawy.

Pytanie 10: dotyczy projektu umowy §6 pkt 3
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z 3% na 0,5%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej. Oferenta obowiązują stawki i zapisy ze wzoru umowy dostawy.

Pytanie 11: dotyczy projektu umowy §1 pkt 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmodyfikowanie par. 1 pkt. 3 wzoru mowy poprzez dodanie w odpowiednich miejscach zapisu „(jeśli dotyczy)”. Nie wszystkie wymagane przez Zamawiającego produkty posiadają wymagane w tym paragrafie dokumenty. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu w Polsce, są:
– Dla wyrobów klasy I – deklaracje zgodności CE;
– Dla wyrobów klas: I z funkcja pomiarową, I jałowej i IIa – deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności;
– Dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.
Zaoferowane urządzenia mogą także w ogóle nie być wyrobami medycznymi, dlatego niemożliwe będzie dostarczenie wymaganej dokumentacji.
Proponowane brzmienie par. 1 pkt. 3: „Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności CE, dopuszczenie do obrotu i stosowania (jeśli dotyczy) oraz wymagane opinie (jeśli dotyczy) oraz posiada certyfikaty jakości (jeśli dotyczy) ważne przez cały okres gwarancji określony w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, co potwierdza odpowiednią dokumentacją dołączoną uprzednio do oferty stanowiącej załącznik do umowy.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dokonuje zmian treści umowy.

Pytanie 1: dotyczy pakietu nr 3 wanna do kąpieli perełkowej
W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie koloru niecki wanny tzn. czy niecka wanny ma być w kolorze białym czy zielonym/calypso?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający preferuje od Oferenta nieckę w kolorze białym. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

Pytane 2: dotyczy pakietu nr 6 wideokapilaroskop
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie do wideokapilaroskopi było w j. polskim?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim i spełnienia wymagań przedstawionych w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia lub spełnienia wymagań urządzenia przedstawionego w zapytaniu złożonym przez jednego z Oferentów.

Pytanie 1: dotyczy pakietu nr 6
Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające wymogi SIWZ, które nie jest zarejestrowane jako wyrób medyczny? Opisany zestaw składa się z wielu podzespołów jak np. oprogramowanie czy komputer, które nie są wyrobami medycznymi i taki zestaw będzie zawierał dwie różne stawki VAT w związku z tym prosimy o dopuszczenie zestawu na jednolitej stawce VAT 23%.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie jest wyrobem medycznym. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia, wzoru umowy.

Pytanie 2: dotyczy formularza cenowego poz. 6
Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na jednolitą stawkę VAT 23% dla pakietu nr 6 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość pokazania w formularzu ofertowy dwóch stawek VAT tzn. 8% i 23%
Odpowiedź Zamawiającego: Oferta ma zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT.

Pytanie 3: dotyczy pakietu nr 7 i 12
Czy zamawiający dopuści urządzenia spełniające wymogi SIWZ, które nie jest zarejestrowane jako wyrób medyczny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie jest wyrobem medycznym. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy.

Pytanie 4: dotyczy pakietu nr 13
Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające wymogi SIWZ, które nie jest zarejestrowane jako wyrób medyczny? Opisany przedmiot zamówienia składa się z wielu podzespołów min. z platformy wibracyjnej która nie jest dostępna jako wyrób medyczny, ponieważ dyrektywa unijna zakwestionowała rejestrację platform wibracyjnych jako wyroby medyczne i wszystkie platformy wibracyjne posiadają stawkę VAT 23%, a nie 8% jako wyroby medyczne.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie jest wyrobem medycznym. Oferent jest zobowiązany spełnić wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy. Oferta ma zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT.

Pytanie 5: dotyczy formularza ofertowego poz. nr 13
Jeżeli Zamawiający zgodzi się na platformę wibracyjną niezarejestrowaną jako wyrób medyczny, a pozostałe urządzenia zarejestrowane jako wyrób medyczny zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozbicia ceny pakietu na dwie pozycje i pokazanie w ofercie dwóch stawek VAT 8 i 23%.
Odpowiedź Zamawiającego: : Produkt ma spełniać wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy. Oferta ma zostać przygotowana zgodnie z obowiązującym przepisami prawa podatku VAT.

Pytanie 6: dotyczy pakietu nr 14
Czy Zamawiający dopuści hantle, które nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny? Na rynku polskim wszystkie dostępne hantle posiadają Sawkę VAT 23% i nie ma możliwości zaoferowania Państwu zestawu hantli zarejestrowanych jako wyrób medyczny ze stawką VAT 8%
Odpowiedź Zamawiającego: Produkt ma spełniać wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy. Oferta ma zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT.

Pytanie 7: dotyczy formularza ofertowego poz. nr 14
W związku z opisanym przedmiotem zamówienia i dwiema stawkami VAT 8 i 23% zwracamy się z prośbą o możliwość rozbicia ceny pakietu na dwie pozycje i pokazanie w ofercie dwóch stawek VAT 8 i 23%. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na dwie stawki VAT zwracamy się z prośbą o możliwość ujednolicenia stawki VAT na 23% co będzie skutkowała tym, że urządzenia zaproponowane w pakiecie 14 nie będą zarejestrowane jako wyroby medyczne.
Odpowiedź Zamawiającego: Produkt ma spełniać wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy. Oferta ma zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT.

Pytanie 8: dotyczy formularza ofertowego poz. Nr 9
W związku z tym, że Zamawiający w pakiecie nr 9 wymaga rejestratora EKG (VAT 8%) + stanowisko diagnostyki medycznej (VAT 23%) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozbicia ceny pakietu na dwie pozycje i pokazanie w ofercie dwóch stawek VAT 8 i 23%.
Odpowiedź Zamawiającego: Produkt ma spełniać wymagania przedstawione w szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy. Oferta ma zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT.